3
راهنمایی سکه احمد شاه
با سلام وعرض ادب
آیا سکه احمد شاهی در تصویر اصل میباشد؟
با تشکر