5
چند سوال از آقای موسوی
با سلام. با عرض معذرت چند سوال از شما داشتم:
۱- به نظر شما برترین و زیباترین مدال قاجاری کدام است؟
۲- به کلکسیونرهای تازه کار توصیه می کنید بر کدام پادشاه قاجار تمرکز کنند تا در آینده سود بیشتری از سرمایه گذاری خود بر روی سکه داشته باشند؟
۳- آیا خودتان مدال به توپ بستن مجلس (محمدعلیشاه) را دارید؟ و ارزش آن چقدر است؟