2
مدال طلای ناصرالدین شاه
با سلام به آقای موسوی.
آیا این مدال سفر فرنگ اصل است؟ قیمت آن چقدر می باشه؟
تشکر
لازم به توضیح است که اولا من این تصاویر رو از حراجی ها نگرفته ام و ثانیا مشغول انجام پروژه ای تحقیقی در رابطه با سکه های قدیمی هستم که برای تعیین اصالت تصاویر مورد استفاده در تحقیق خودم، از کارشناسان سوال کردم.

ویرایش شده