0
سکه ارور
سلام استاد موسوی و دوستان گرامی
به نظر شما سکه فوق off center محسوب میشود؟
اگر آف هست با توجه به کیفیت آن چقدر ارزش دارد؟؟؟
سپاس بیکران بخاطر این آپشن زیبا(بخش پرسش وپاسخ)