2
اصل یا تقلبی
سلام اگر ممکنه اطلاعاتی در مورد این سکه به من بدهید
اصل یا تقلبی بودن
مال چند سال پیش و چه دوره ای هست
جنس؟
ارزش ریالی
ممنون
مال چه دوره ای هست