2
سکه قاجاری
سلام کارشناسان عزیز لطفا سکه های قاجاری زیر رو برام کارشناسی کنید


ویرایش شده: بدلیل ممنوعیت پرسش در مورد «قیمت سکه چکشی» آن بخش حذف شد.
این سکه در زمان خودش چه ارزشی داشته از لحاظ واحد پولی زمان خودش