0
چسب و سکه؟
سلام استاد موسوی و دوستان گلم
من سکه های جمهوری اسلامی رو در یک آلبوم عکس با چسب راضی چسبانده ام
در 8سال گذشته سکه ها آسیب ندیده اند
ممکن است در آینده آسیب ببینند ؟؟؟
آیا چسب راضی قدرت خوردن نیکل و مس را دارد؟؟؟