1
تشخیص اصالت مدال
سلام جناب استاد
نظر شما و دوستان در مورد اصالت مدال زیر چیست؟.
امیدوارم روزی به درجه ای برسیم که تشخیص اصالت سکه ها برایمان آسان گردد هرچند
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی