ابراز تاسف بخاطر ...
متاسفانه معلوم نیست اون دوست عزیزی که دائم (حتی به نظرات شخصی) منفی میده چه دیدگاهی داره...
نکنه فکر میکنه قراره جایزه ای چیزی بدن و از قافله عقب مونده
وگرنه نظر شخصی که منفی دادن نداره
حرف شما کاملا متین هست و با آن موافق هستم
بعضی سوالات تکراری و یا جواب های بیهوده باعث اتلاف وقت و انرژی همکاران سایت و کاربران میگردد که برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات میتوان با رای منفی اقدام کرد ولی اینکه هر سوال و پاسخی حتی جدید و جالب را رای منفی دادن دور از انصاف است