صفحه قبل
ابراز تاسف بخاطر ...
متاسفانه معلوم نیست اون دوست عزیزی که دائم (حتی به نظرات شخصی) منفی میده چه دیدگاهی داره...
نکنه فکر میکنه قراره جایزه ای چیزی بدن و از قافله عقب مونده
وگرنه نظر شخصی که منفی دادن نداره
حرف شما کاملا متین هست و با آن موافق هستم
بعضی سوالات تکراری و یا جواب های بیهوده باعث اتلاف وقت و انرژی همکاران سایت و کاربران میگردد که برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات میتوان با رای منفی اقدام کرد ولی اینکه هر سوال و پاسخی حتی جدید و جالب را رای منفی دادن دور از انصاف است