صفحه قبل
سکه هست مدال یا ژیتون
سلام دوستان راهنمایی میکنید این چه چیزی هست ایا سکه هست مدال هست ژیتون هست چی هست؟
هر دو طرفش هم همین شکل هست