2
سکه هست مدال یا ژیتون
سلام دوستان راهنمایی میکنید این چه چیزی هست ایا سکه هست مدال هست ژیتون هست چی هست؟
هر دو طرفش هم همین شکل هست