2
سکه 10 ریالی مترو؟
سلام
داستان مترو ضرب شده در این سکه چیست؟
منظور از مترو ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوسی) بوده است یا واقعا سکه مترو بوده؟
ضمنا قیمت آن حدودا چقدر است؟
سپاس فراوان