2
سکه خارج از مرکز
با سلام
میشه لطفا ارزش حدودی این سکه را بفرمایید