1
لطفعلی خان زند
با سلام
سکه لطفعلی خان زند در کرمان کجا نگهداری میشود و کجا میتوان چنین سکه ای را بازدید کرد با تشکر
تصویر این سکه در سایتتان است