1
مدال یاد بود حضرت علی (ع)
با سلام
سوالی داشتم از حضورتون
ارزش مادی این مدال یادبود امام علی (ع) چقدر هستش؟