6
اسکناس شسته شده
با سلام و احترام . ببخشید سوالی در مورد اسکناس رو در سایت سکه ها مطرح می کنم ! ولی از آنجایی که در ایران آنتیک اسکناس نیز عرضه می شود ، پرسشی داشتم : اسکناس های قدیمی چون نمونه‌های منتشره شده در دوره رضاخان ، در صورت شسته و یا شسته و پرس شدن ( بدون هیچگونه تعمیری ) چه میزان از ارزش خود رو از دست می دهند؟