2
ترک قالب در سکه طلای نیم پهلوی
باسلام. احتراما ترک قالب در بعضی سکه های طلای نیم پهلوی زیاد رویت میشود مثلا سالهای 1340 و 1353. آیا این امر طبیعی است؟ با تشکر