0
سکه 10 تومان نقره ناصرالدین شاه ضرب زمان پهلوی با قالبهای دوگانه یا مول
با اجازه میخواستم در مورد 10 تومان ناصرالدین شاه که در زمان پهلوی توسط و با اجازه ضرابخانه مجددا ضرب شد به صورت مختصر تصاویری ارایه و توضیحاتی کوتاه عرض کنم. در ضرب زمام پهلوی از قالبهای مول و متفاوت برای ضرب این سکه استفاده شد. از تعداد و تیراژ ضرب ظاهرا اطلاعی نیست. به سکه هایی که با اجاازه و نظارت دولت و ضرابخانه مجددا ضرب میشوند Novodel or Early restrike از لحاظ فنی گفته میشود. سکه های NOVODEL نقش بسیار مهمی در سکه های تزاری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی دارند. سکه NOVODEL تعریف مهمتر و جامعتری دارد که در آینده خدمتتون مفصلا شرح میدم.

تصویر میول 10تومان ناصرالدین شاه زمان پهلوی رو خدمتتون ارایه میکنم. سوالی در این زمینه باشه در خدمتم
تصویر دیگری از اسلاب سکه میول 10 تومان ناصرالدین شاه که زمان پهلوی ارایه شده خدمتتون عر میکنم
با سلام و احترام این مدال توسط کارشناسان NGC تایید شده اند. تصاویر تایید شده رو خدمتتون ارسال میکنم
که توسط NGC تایید و اسلاب شده اند . مربوط به درخواست استاد موسوی برای اثبات دلیل ادعایم
تصویر الصاق شده
با اجازه از استاد موسوی عزیزم، من با فرمایش جناب شهریاری موافق ترم.

novodel از لحاظ تعریف توسط ضرابخانه رسما تایید و ضرب میشود اما با نمونه اصلی اختلاف قیمت بالایی دارد اما counterfeit تقلبی نیست. fake یا همون تقلبی مطلقا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.

هماانطور که جناب شهریاری فرمودن نودل غالبا در لبه ها یا بخشی از سکه نشانه نودل بودن داارد اما بازهم میتواند بسیار ارزشمند باشد . مثلا سکه یادبود پیروزی در نبرد گانگوت روسیه که novodel هست در کیفیت بانکی 10 تا 20 هزار دلار ارزش دارد

در نهایت fake یا counterfeit کلا با novodel متفاوت هست.

از نظرات اساتید عزیز بینهایت ممنونم و خوشحال میشم نظراتشون رو بدونم
سکه معروف به گانگوت توسط نیکلای دوم ضرب شد اما تعداد بسیار کم ضرب شده همان زمان از بین رفت. سپس ضرابخانه با اجازه دولت مجددا تعداد بسیار محدودی ضرب کرد که امروزه بسیار با ارزش هست و در کیفیت پروف حدود 10 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.