1
سکه ارور 500 تومانی
با سلام خدمت جناب موسوی و همه دوستان
اگر دلیل این نوع ارور را میدانید اعلام کنید
آخه 100 تومانی هم با همین ارور در سکه هام موجوده
کیفیت پایین عکس بخاطر دوربین است