1
اطلاعات سکه
سکه مربوط به چه دوره و چه کسیست؟
میشه اطلاعاتی در باب تاریخ و این لقب ارسلان یکم هست با دوم. خیلی ممنون از راهنماییتون