-1
اسکناس ۲۰۰ ریالی پهلوی
سلام
قیمت این اسکناس ۲۰ ریالی پهلوی چقدر هستش ؟

باتشکرازسایت خوب شماوزحمت های فراوان شما