داستان عجیب اسکناس 50 تومانی
در مورد 50 تومانی 2 سوال دارم که دوست دارم پاسخ اونها رو بدونم
در حالیکه 50 تومانی معمولی در سال 1367 منتشر شد ولی 9 مدل امضای مختلف (به غیر از واریته ها و فیلیگران های متفاوت) در یکسال موجود است.
( نمازی/نوربخش _ ایروانی/نوربخش _ ایروانی/قاسمی _ نوربخش/قاسمی _ نوربخش/عادلی _
محمدخان/نوربخش _ مظاهری/شیبانی _ جعفری/شیبانی _ حسینی/شیبانی)
این همه تغییر تحولات در یکسال انجام شده است یا مانند سکه 200 تومانی که در سال های 89 تا 95 ضرب شده است ولی روی همه سال ضرب 89 زده است این اسکناس ها هم به ظاهر در سال 67 ضرب شده است؟

سوال دوم اینکه در سایت قیمت جفت بانکی ایروانی/نوربخش در محدوده 1/۵ میلیون اعلام شده است در حالیکه به نظر بنده حداقل 10 تا 15 میلیون ارزش دارد ( میانگین 12 میلیون)
آیا من در اعلام قیمت اشتباه میکنم یا قیمت سایت خیلی کم اعلام شده است؟