اطلاعات در مورد سکه خارجی
باسلام
این سکه مربوط به کدام کشور و کدام دوره است؟
قیمت آن چقدر است؟