0
سکه 1958 انگلیس
باسلام
آیا سکه انگلیس مربوط به ۱۹۵۸ اصالت دارد؟ و ارزش آن چقدر است؟