0
تعیبن اصالت و کیفیت سکه نقره مظفری
با درود،
خواهشمندم دوستان و اساتید گرامی در مورد درجه کیفی، اصالت و قیمت دو سکه پیوست که ۵۰۰۰ دیناری خطی مظفر الدین شاه می باشد، اظهار نظر کارشناسی خود را بیان نمایند ؟
1. سکه تیره تر
2. سکه روشنتر
با تشکر