0
تعیین اصالت و کیفیت سکه نقره پهلوی اول
با سلام، سپاسگزارم اساتید و دوستان گرامی
در مورد سکه ۵ ریالی نقره رضاشاه سال ۱۳۱۱ پیوست جهت اصالت، درجه کیفیت و قیمت آن اظهار نظر بفرمایند، با سپاس