تعیین اصالت و قیمت سکه قاجاری محمد علی شاه
با درود و سلام گرم
ممنون میشم که اساتید بزرگوار در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت سکه پیوست دو قرانی محمد علی شاه تاریخ زیر پای شیر به سال 1327 اظهار نظر نمایند؟
با سپاس