0
مدال خارجی
با سلام و دورد
بنظر شما این مدال دارای اصالت میباشد؟