0
اصل یا تقلبی بودن مدال ناصری
درود بر همه عزیزان
این مدال مدتی به دست من رسیده میخواستم ار اصالت بیا ضرب دو بودنش مطلع شوم
با تشکر
فقط لطفا یکم زود جواب منو بدید