ارزش سکه امریکا 1799
با سلام
آیا این سکه امریکا اصالت دارد و در صورت اصالت چقدر ارزش دارد؟
با تشکر از اساتید