0
عیار سکه های نیکل
با عرض سلام
دوستان سوالی در ذهنم بود در رابطه با عیار سکه های نیکل ؛ آیا سکه نیکل ۱۰ دینار پهلوی اول با سکه نیکل پهلوی دوم و یا جمهوری مثل ۲۰۰۰ریالی دارای عیار یکسان میباشد ؟

حدودا عیار سکه های نیکل بر چه اساس و در چه حدود میباشد ؟
در رابطه با سکه های مس و عیار آنها نیز چه اطلاعاتی موجود است ؟