قیمت اسکناس پنجاه ریال پهلوی دوم
عرض ادب و احترام خدمت عوامل سایت خوب سکه ها و کارشناسان عزیز
لطفا نظر کارشناسی خود در مورد قیمت و اصالت اسکناس پنجاه ریال پهلوی دوم بفرمایید
با تشکر فراوان