2
ارزش سکه 5 هزار دیناری مظفری
با سلام
اصالت و ارزش سکه 5 هزار دیناری خطی مظفری
با تشکر از اساتید