0
تعیین درجه کیفی و برآورد قیمت نشان همایونی درجه 2 (احمد شاه)
با سلام و احترام
درجه کیفی و حدود قیمت نشان همایونی درجه 2 (احمد شاه) مشخص شده در تصویر چقدر می باشد؟
با تشکر