0
اسکناس پنجاه ریالی پهلوي دوم
با سلام خدمت اساتید محترم
قیمت این اسکناس پنجاه ریالی چقدر است ؟