0
اسکناس هزار ریالی پهلوي دوم
با سلام خدمت اساتید محترم
ارزش این اسکناس هزار ریالی پهلوی دوم چقدر است ؟