0
اسکناس دویست ریالی پهلوي دوم
با سلام
خدمت اساتید میخاستم ارزش اين اسکناس دویست ریالی راببینم چقدر هست
ممنون