اصالت سکه 6 شاهی نادر شاه افشار
باسلام
مطابق تصویر 6 شاهی نادر شاه افشار وزن 6 گرم
باتشکر