زیباترین سکه خطی و تصویری
با درود،
نظر دوستان و همکاران و پیشکسوتان عرصه مجموعه داری سکه رو در مورد زیباترین سکه تصویری و خطی دوره قاجار و پهلوی میخواستم بدونم ممنون میشم به همراه پاسخ تصویری از سکه مورد نظر هم اراده و پیوست کنن تا با نطر سایر دوستان قابل قیاس و مقایسه باشه.
با تشکر
با درود و ضمن تشکر از اظهار نظر دوستان و ضمن احترام به نظر تک تک اساتید محترم و پیشکسوتان عزیز، به نظر این حقیر که دستی هم در هنر دارد، سکه مورد اشاره اساتید را اصلا نمی توان به عنوان زیباترین سکه تصویری ماشینی پذیرفت، به نظر میرسد که بیشتر دوستان متاثر از گفته پیشینیان این سکه را به عنوان زیباترین سکه تصویری میشناسند هر چند این انتخاب قاعدتا سلیقه ای است ولی با توجه به دلایل چندی به شرح زیر این سکه چنین ویژگی ندارد و به نظم به غلط به عنوان زیباترین سکه در بین مجموعه داران شناخته شده است. اول آن روشن است که صورت زیبای شخص صاحب نقش تاثیر مهمی در زیبایی خود تصویر دارد؛ در بین شاهان بی لیاقت قاجار، مظفرالدین شاه یکی از زشت چهره ترین آنهاست که به لحاظ کهولت سن در زمان سلطنت و نیز بیماری یکی از زشت ترین و تکیده ترین چهره ها داشته است از این جهت نقش چهره این پادشاه نیز نمی تواند زیباترین نقش تصویری تلقی شود دوم آن که این نقش از حجم پردازی خوبی برخوردار نبوده و تا حدی حالت تخت به خود گرفته است و با آن سبیل های از بناگوش در رفته واقعا نقش و صورت زشتی است در میان سکه ها به نظر این حقیر نقش شیر نقش شده بر پشت سکه 5000 دیناری مظفری به لحاظ زیبایی و ظرافت ارائه چهره شیر یکی از زیبا ترین نقش های سکه است ولی در میان سکه های قاجاری واقعا نمی توان سکه ای با نقش تصوری زیبایی از چهره شاهان قاجار یافت که از زیبایی لازم به نسبت سکه های خارجی برخوردار باشد در این راستا سکه های تصوری رضاشاه به لحاظ صرفا تکرار میکنم صرفا ترکیب بندی نقش به نسبت شکل کروی سکه از صلابت و زیبایی بیشتری برخوردار است تا سکه های قاجاری ولی نقش از ظرافت لازم متاسفانه برخوردار نیست.در مورد سکه های خطی نیز بسته به ترکیب بندی خطوط به کار رفته اظهار نظر متفاوتی می توان نمود،