0
چرا سکه های هند کمیاب هستند؟
باسلام
به چه دلیل سکه های هند (مستعمره بریتانیا) کمیاب هستند؟