تعیین اصالت و ارزش سکه پهلوی اول
با درود به پیوست تاوصر یک سکه 10 شاهی چهلوی اول ارائه می شود اساتید محترم نظر خود را در ارتباط با اصالت، درجه کیفی و ارزش مادی آن بیان نمایند؟
ایا سکه دارای لعاب هست؟
منظور از لعاب سکه بخصوص در سکه های بانکی چیست؟
با سپاس