0
تعیین اصالت و قیمت سکه احمد شاهی قاجاری
اساتید محترم در مورد اصالت، درجه کیفی و ارزش مالی سکه دو هزار دیناری خطی احمد شاه مربوط به سال 1330 اعلام نظر و راهنمایی بفرمایند؟ با سپاس