0
شناخت و ارزش انگشتر
سلام
این آیا انگشتر هستش و کلکسیونی؟
و چقدر ارزش دارد؟