0
ارزش ده اوره سوئد
با سلام
اساتید گرامی ارزش این سکه چقدر است؟
متشکرم