0
اصالت سکه ساسانی
با سلام خدمت اساتید محترم،
آیا این سکه ساسانی اصالت دارد؟