0
آیا سکه قدیمی اصل است؟
سلام
میخواستم بدونم سکه من اصل است؟
برای چه دوره ای هست؟