ارزش مدال یا گردن اویز مدینه منوره
سلام
ارزش گردن اویز مدینه منوره چقدر است
با تشکر
این عکس روی سکه که ارسال نشده بود