1
سکه ده شاهی ماشینی ناصرالدین شاه
با سلام
آیا سکه ده شاهی ماشینی ناصرالدین شاه معادل ۵۰۰ دینار بوده و تمامی پانصد دیناری ها از زمان ناصر تا رضا شاه معادل ده شاهی بوده یا نه؟
ممنون