تکه سفال شبیه به سکه
باسلام
من یه تکه سفال از پدرم بهم رسیده نمیدونم چی هست و قیمت آن چیست؟
آیا این سکه هست؟ و قیمت دارد؟