0
شناخت مهره
سلام بر شما کارشناس های محترم انتیک
میشه بگید جنس این دوتا مهره از چیست و ارزش مالی دارد؟
ممنون از شما کارشناس های محترم انتیک