0
اسکناس رضا شاه
سلام عزیزان
لطفا بفرمایید اصالت دارد؟ و حدود قیمت آن چقدر است؟
متشکرم